Zpět
Aktuálně / Jak funguje rekuperační jednotka
Jak funguje rekuperační jednotka

Jak funguje rekuperační jednotka

Základním principem rekuperační jednotky je předání tepla z odpadního vzduchu tomu, který je přiváděn zvenku. To je zajištěno potrubím s výústkami, které jsou v domě rozmístěny a zapojeny do rekuperační jednotky. 
 

Rekuperační jednotka je vzduchotěsný box, který má v sobě dva ventilátory, rekuperační výměník a řídící jednotku. Jeden ventilátor táhne čerstvý vzduch zvenku a tlačí ho do přívodního potrubí do interiéru. Druhý saje odpadní vzduch z interiéru a tlačí ho ven z domu. 
 

Aby si mezi sebou mohli předat teplo, projdou okolo sebe tyto dva proudy skrze rekuperační výměník. Těch je několik typů, ale my se budeme bavit o nejčastěji používaném - tzv. protiproudém výměníku. O ostatních druzích napíšu samostatný článek.
 

Rekuperační protiproudý výměník se skládá z jednotlivých pláství z plastu, které jsou vylisovány do velmi malé tloušťky. Tyto plástve jsou od sebe hermeticky odděleny, ale dochází zde k velmi dobrému přenosu tepla. Plástve jsou poskládány do "harmonik", aby se zvýšila teplosměnná plocha (plocha kde dochází k přenosu tepla). I přes malé rozměry výměníku je celková teplosměnná plocha okolo 35m2
 

Odváděný teplý vzduchu předá ve výměníku své teplo tomu studenému, který je přiváděn. Je úžasné, jak během tak krátké chvíle (cca 1s) si vzduchy dokážou předat své teplo. Účinnost samozřejmě záleží na tom, jaká je rychlost proudění vzduchu, resp. jaký objem vzduchu proudí výměníkem. 
 

O tom rozhoduje výkon ventilátoru, který si nastavujeme dle potřeby. 
 

Výkon přívodního a odtahového ventilátoru však může být různý a to je jeden z ukazatelů kvality jednotky. Při každé instalaci je nutné provést zaregulování celého vzduchotechnického systému. O tom ještě napíšu samostatný článek.

Regulace se týká i ventilátorů. Avšak některé jednotky mají schopnost samostatného vyvážení ventilátorů na základě tlakové ztráty v potrubí, resp. tlaku vzduchu. Tato automatická kompenzace má však limity (cca do 10%), ale i tak se jedná o dobrou funkci. Například při zanesení filtrů se zvýší tlaková ztráta a ventilátory se dorovnají. 
 

Poslední část rekuperace je řídící jednotka. Ta umožňuje nastavení systému a jeho následné ovládání. Některé jednotky umožňují propojení s periferními zařízeními (různé dotykové displeje, nebo jednoduchá otáčecí kolečka), nebo s umí komunikovat s nadřazeným systémem (např. LOXONE). Některé umí pouze přijímat pokyny z nadřazeného systému. Některé umí i odesílat informace o jednotce. Jinými slovy umí zapisovat i číst. Zde záleží na preferencích uživatele.

Např. Jablotron má ke své jednotce aplikaci s naprosto skvělým ovládáním a spoustou zajímavých informací.