Zpět
Aktuálně / Proč děláme co děláme a jak to děláme
Proč děláme co děláme a jak to děláme

Proč děláme co děláme a jak to děláme

Rád bych Vám objasnil, jak o rekuperacích přemýšlíme. Zkrátka proč děláme věci tak, jak děláme, a proč si myslíme, že je to tak správně. 

Výběr jednotky 

Okolo výběru jednotky panuje vždy nejvíce otázek. Tou hlavní je většinou cena a následně spotřeba jednotky. Resp. tyto otázky máte nejčastěji vy - naši klienti :) My se vás však budeme ptát na více věcí. Tou hlavní je, zda chcete do domu zpětně vracet i vlhkost, aby jste měli příjemné mikroklima. 
 

Lze to řešit dvěma způsoby - buď entalpickým výměníkem, nebo rotačním výměníkem. Ten druhý se ale používá spíše u průmyslových zařízení a v současné době je na trhu jediná jednotka, která vychází z principu rotačního výměníku, i když zcela novým způsobem, a to je FUTURA od Jablotronu. Pokud by vás zajímaly detaily ohledně výměníků, můžete si je přečíst v samostatném článku zde
 

Dalšími parametry jsou hlučnost jednotky, příslušenství jednotky (např. předehřev) a v neposlední řadě kvalita a možnosti regulace. Některé jednotky mají automatické vyvažování průtoků vzduchu (ventilátory se přizpůsobí a umějí do jisté míry dorovnat tlakovou ztrátu) a některé ne. Některé nabízejí velmi omezené ovládání ze strany obyvatel domu a jiné nabízí široké spektrum ovládání. 
 

Často je to i cena příslušenství. Některé jednotky jsou dražší na pořízení, ale mají levnější příslušenství, jiné zase naopak. Pokud jednotky dovybavíte příslušenstvím, tak se nakonec může poměr cen i otočit. 
 

Co bývá často opomíjeno je spotřeba jednotky v reálném provozu. To, že ventilátor má určitou spotřebu a za rok "sežere" určité množství elektřiny, je jedna věc. Ale tou zásadní položkou není spotřeba ventilátoru, ale spotřeba předehřevu v zimě. Ten má totiž (na rozdíl od příkonu ventilátoru) příkon až 1kW - což už je slušný odběr. Jednotka pak v lednu (kdy je například 3 týdny po sobě -10 °C) musí jet nonstop a dohřát vzduch alespoň nad 0 °C. Takže 21 dní x 24 hodin * 1kW = 504kWh. A to není málo. Když to porovnáte s jednotkou, která dohřev nepotřebuje, tak je najednou její vyšší cena obhájena. Samozřejmě je zde varianta v mrazech nevětrat, ale to není řešení :)
 

V dnešní době internetových srovnávačů, které nás naučili hledat nejnižší ceny je těžké prosadit "dražší řešení". Ale pokud se zaměříme na fakta, tak mnohdy je vyšší pořizovací cena spíše vhodnou investicí.
 

My se snažíme vám tyto fakta objasnit a doporučit vám kvalitní jednotku, která splní vaše očekávání a zajistí bezproblémový provoz.


Rozvody vzduchu

Toto bývá také velké téma. Řešení je několik, ale jen některá z nich jsou správná. Bohužel se často setkáváme s tím, že montážní firmy, které nemají znalosti o vzduchotechnice, často montují rozvody nesprávným způsobem. Proto bych zde rád vysvětlil, jak to děláme my a proč. 
 

Hlavním atributem je čištění rozvodů. Aby jste měli trubky čisté a dýchali zdravý vzduch, je nutné alespoň jednou ročně provést čištění od prachu (v podstatě vyluxovat trubky) a jednou za 3-5 let (záleží na čistotě vzduchu u vás v obci/městě a na prašnosti v interiéru) udělat mokré čištění potrubí. A to už je lepší svěřit specializované firmě - třeba nám :) 
 

Ale teď zpět k rozvodům. "Bohužel se nám tady rozmohl takový nešvar" :) Montážníci si v rámci ulehčení práce (hlavně přemýšlení) natahají veškeré rozvody ve flexipotrubích, které vypadají jako harmonika. Tato potrubí mají uvnitř žebra, která znemožňují čištění a zůstává v nich nepořádek. Proto jakékoliv rozvody, které jsou schovány v podhledu a není k nim přístup, musí umožňovat čištění z konců. A to umožňují pouze plastové potrubí s hladkým vnitřkem a SPIRO potrubí. Navíc tyto flexi potrubí mají vzhledem k členitosti vnitřního povrchu velkou třecí plochu a způsobují větší tlakové ztráty. Ty pak musí jednotka pokrýt, čímž roste spotřeba. 
 

Proto veškeré skryté rozvody v podhledech taháme z plastových hladkých potrubí viz obrázek, které umožňují snadné čištění. Na jedné straně sundáme výústku a na druhé straně otevřeme víko rozdělovacího boxu a potrubí krásně pročistíme. 
 

Páteřní rozvody od rozdělovacího boxu k jednotce pak navrhujeme a montujeme ze SPIRO potrubí bez zbytečných odboček, abychom zajistili maximální možnou čistitelnost. Navíc proudění vzduchu v těchto trubkách je mnohem lepší a snižujeme tím tlakové ztráty. 


Kde používáme flexi potrubí i my, je napojení jednotky ke spiro rozvodům. Ale to pouze v technické místnosti, kde je k oběma koncům potrubí přístup a lze jej celé případně vyměnit, nebo například na vytápěné půdě, kde jimi propojujeme rozdělovací box a páteřní spiro potrubí.

Trasy potrubí

Velkou chybou, na kterou jsme také narazili bývá umístění potrubí nad rovinu tepelné izolace. Nejčastěji se tato chyba objevuje u bungalovů s vazníkovou střechou, kde se potrubí natáhne mezi vazníky nad tepelnou izolací. Krom toho, že logicky se nám velmi ochlazuje vzduch přiváděný do místnosti, tak vzniká mnohem závažnější problém a tím je kondenzace. Vlhký vzduch z interiéru se ve studené trubce srazí do kapek vody. Není neobvyklé, aby pak z vyústek vytékala voda. 
 

Potrubí musí být vždy na teplé straně, tj. v interiéru. Pokusy zahrabat potrubí na půdě do minerální vaty také často nefungují. Jedinou výjimkou je , že se rozvody zafoukají izolací (např. CLIMATIZER), který trubky dostatečně zaizoluje, ale je nutné, aby měl dostatečnou tloušťku. Sami jsme toto řešení využili u statku, který byl kulturní památkou. Přízemí bylo zastropeno klenbami a potrubí muselo být vedeno na půdě, kde nebyla půdní vestavba. Jsou to již dva roky od instalace a zatím žádný problém. 

Potrubí proto vždy navrhujeme ve vytápěném prostoru. U střechy vždy umisťujeme potrubí pod parozábranu, aby nedošlo k její perforaci (vzduchotěsnost domu). Toto je velký problém ve chvíli, kdy montážník nezná problematiku těsnosti domu a provrtá vrutem parozábranu (aniž by ho podložil butylovou páskou, která zajistí vzduchotěsnost), nebo v horším případě ji roztrhne úplně. Pak samozřejmě nevychází blowerdoor test a problém je na světě. O problematice vzduchotěsnosti si můžete přečíst zde.

 

Hlučnost

Často opomíjený faktor. Některé, zejména levnější jednotky, jsou znatelně hlučnější než jiné. Ale i u těch kvalitních je nutné se hlukem zabývat. Díky topologii rozvodů, kterou navrhujeme, je prakticky vyloučen přeslech mezi místnosti (tzn. že slyšíte zvuk z vedlejší místnosti skrze potrubí). Ale hluk z ventilátoru se šíří ve směru proudění  vzduchu a proto je nutné řešit odhlučnění. To se dá řešit flexi potrubím (tzv. SONO), nebo tlumičem hluku. Opět někteří to dělají tak, že kompletně rozvody udělají z tohoto potrubí. A nutno říci, že hluk tímto velmi dobře vyřeší, ale čistitelnost prakticky nemožná viz výše. Někteří toto neřeší vůbec. 
 

My doporučujeme v technické místnosti nedělat podhled a nechat potrubí přiznané. Pak není problém vložit jak tlumič, tak SONO potrubí. Díky přístupu je zajištěna čistitelnost. Případně osadíme na SPIRO potrubí tlumič a pak jednotku se SPIREM propojíme SONO potrubím a tím ještě zlepšíme útlum hluku. 
 

Často se bohužel setkáváme s problémem, že nás oslovíte již ve fázi, kdy máte hrubou stavbu hotovou. Nebo kdy je již hotový projekt domu a zahájena stavba - v tuto chvíli již není možné nic měnit. Poměrně často jsou technické místnosti poddimenzované a rozvody se tam nevejdou. Pak je nutné počítat s omezením. Proto je vždy lepší s rekuperací počítat již v projektové přípravě. Pak vše funguje jak má.