Zpět
Blog / Z průběhu instalace
Z průběhu instalace

Z průběhu instalace

Zdravíme nadšence do rekuperací. Jako náš úvodní příspěvek do blogu jsme si vybrali záznam z montáže, abyste měli lepší představu co vše k rekuperaci patří. Jako první je potřeba zajistit projektovou dokumentaci. Pro tuto realizaci jsme byli zpracovatelem projektu my a zde přikládáme ukázku, jak takový projekt vypadá. 

Dále je potřeba zajistit stavební připravenost, která spočívá ve vytvoření prostupů (děr) pro potrubí. Ty se nacházejí uvnitř objektu, v příčkách či nosných stěnách, přes které prochází trubní rozvody, a také na fasádě či střeše, kudy jsou taženy hlavní přívod čerstvého vzduchu a výfuk odpadního vzduchu. Ty se nejčastěji provádějí tzv. jádrovým vrtákem (velký dutý válec o průměru cca 20 cm - v závislosti na dimenzi potrubí, který je upevněn do speciální vrtné soupravy).

Tato souprava zajistí kvalifikovaný a vodorovný otvor, který lze následně dobře utěsnit. Jakmile je stavební příprava hotová, přijíždíme na montáž potrubí. Namontujeme hlavní přívodní a výfukové potrubí z fasády k jednotce za pomocí flexibilního potrubí, případně na přání pomocí SPIRO potrubí a řádně utěsníme otvor okolo potrubí, aby do domu nefoukalo. Stejně tak zavíčkujeme potrubí, aby se během stavby potrubí nezaneslo prachem. Poté osadíme hlavní rozdělovače a sběrače, které zajišťují distribuci vzduchu do jednotlivých místností.

Ty jsou s rozdělovači/sběrači propojeny flexibilním plastovým potrubím o světlosti 70/90 mm s vnitřní antibakteriální úpravou a na jednom konci jsou zapojené do rozdělovače/sběrače a na druhém jsou připojeny k distribučnímu elementu (výústce). V této fázi montáže osadíme pouze "boxy pro výústky" a zavíčkujeme (opět kvůli prachu). 


Poté probíhají na stavbě další práce (zejména sádrokartony). Jakmile je vše připraveno (vymalováno, hotové alespoň hrubé podlahy), tak přijíždíme montovat výústky, jednotku a uděláme regulaci pomocí anemometru.